tungkol sa

Maligayang pagdating sa Grace Commentary

Ang komentaryong ito ay nag-aalok ng a batay sa grasya pananaw sa banal na kasulatan.

Dito ay wala kang makikitang pagkondena, walang pagpuna, at wala sa mga tradisyonal na panawagan para sa dugo, pawis, at luha. Ang ating tutuon ay kay Jesus—kung sino siya, kung ano ang nagawa niya, at kung ano ang magagawa mo dahil sa mga nagawa niya.

If you have ever asked, “How do I read this scripture through a new covenant lens?” you have come to the right place. (If you’d prefer a printed version, check out the Grace Bible.)

The Grace Commentary is a work in progress with new material being added weekly. My hope is that this peer-reviewed commentary will help you and your family discover all the good things that God has in store for you!

Biyaya at kapayapaan,

Paul Ellis