Markeer 6


Marcus 6:3

“Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James and Joses and Judas and Simon? Are not His sisters here with us?” And they took offense at Him.

(a) James. There are five men named James in the New Testament and two of them had brothers called Joses (or Joseph) and mothers called Mary. Jesus had brothers called James and Joses, and he also had cousins called James and Joses (see binnenkomst for Mark 15:40).

(b) Joses or Joseph. There were at least two men called Joses in the New Testament. This one was a brother of Jesus, the other one was a cousin of Jesus (Mark 15:40).


Markus 6:12

Ze gingen erop uit en predikten dat mensen zich moesten bekeren.

Berouw hebben. To repent means to change your mind. In context, it means changing your mind about Christ and the goodness of God (Rom. 2:4). “Change your unbelieving mind and believe the glad tidings of God’s grace and forgiveness” (Mark 1:15).

Zie je wel binnenkomst voor bekering.


Markus 6:14

En koning Herodes hoorde ervan, want Zijn naam was algemeen bekend geworden; en mensen zeiden: "Johannes de Doper is opgestaan ​​uit de dood en daarom zijn deze wonderbaarlijke krachten in Hem aan het werk."

(a) Koning Herodes. This is Herod Antipas, or Herod the tetrarch (4BC–39AD). When Herod the Great died, his kingdom was divided among four sons. Herod Antipas was given control of Galilee. Since a tetrarch was a ruler of a quarter of a province, he was known as Herod the tetrarch (Matt. 14:1). This Herod was responsible for the murder of John the Baptist (Mark 6:16) and he tried to kill Jesus (Luke 13:31).

(b) Johannes de Doper; zie je wel binnenkomst for Mark 1:4.


Markus 6:20

want Herodes was bang voor Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij behoedde hem. En toen hij hem hoorde, was hij erg verbijsterd; maar hij luisterde graag naar hem.

(a) Herodes; zie je wel binnenkomst for Mark 6:14.

(b) Een rechtvaardig en heilig man. Before the cross, no one could be made righteous. The gift of righteousness had not been given and the “one act of righteousness” had not be done (Rom. 5:18). This is why Old Testament saints such as Abraham were gecrediteerd met gerechtigheid vanwege hun geloof in God (zie binnenkomst for Rom. 4:3).

Herodes beschouwde Johannes als een rechtvaardig man omdat hij een profeet was. Maar in Gods ogen was Johannes rechtvaardig omdat hij in Jezus de Rechtvaardige geloofde.


Markus 6:56

Overal waar Hij dorpen of steden of het platteland binnenging, legden ze de zieken op de marktplaatsen en smeekten Hem dat ze slechts de rand van Zijn mantel mochten aanraken; en zovelen die het aanraakten, werden genezen.

genezen kan worden vertaald en geheel worden gemaakt. Het oorspronkelijke woord (sozo) is usually translated as save (e.g., Matt. 1:21), but also implies healing. When Jesus healed the sick, he sozo ed them; he healed them (Mark 5:23), delivered them (Luke 8:36) and made them whole (Matt. 9:21). See binnenkomst voor verlossing.


The Grace Commentary is een werk in uitvoering en er wordt regelmatig nieuwe inhoud toegevoegd. Meld u hieronder aan voor incidentele updates. Heb je iets te zeggen? Gebruik a.u.b. deterugkoppelingbladzijde. Gebruik het onderstaande reactieformulier om typefouten of verbroken links op deze pagina te melden.

Laat een antwoord achter