Matthæus 12


Matthæus 12:31

"Derfor siger jeg jer, enhver synd og bespottelse skal mennesker blive tilgivet, men bespottelse mod Ånden skal ikke blive tilgivet.

(en) Enhver synd og blasfemi skal tilgives. Prior to the cross, Jesus preached conditional forgiveness to people living under the old covenant. “If you forgive, God will forgive” (Matt. 6:14, Mark 11:25). However, as the messenger of the new covenant, he also demonstrated and proclaimed unconditional forgiveness (Matt. 9:2, 18:27, Luke 7:42, 47, 23:34). This is one occasion where Jesus prophesied the forgiveness of all and every sin (see also Matt.26:28). See indgang for synd.

(b) Skal tilgives antyder, at tilgivelse var en fremtidig begivenhed. Da tilgivelse betyder forladelse eller afvisning af synder, pegede Jesus frem mod korset. Den nat, han stod op fra de døde, bad Jesus disciplene om at prædike syndernes forladelse som en færdig handel (se indgang for Luke 24:47).

(c) Tilgivet; se indgang for tilgivelse.

(d) Blasfemi mod Ånden. To blaspheme is to slander or speak against someone (see next verse). When people accused Paul of preaching grace as a license to sin, he said their reports were blasphemous or slanderous (Rom. 3:8). In other words, the reports were false and injurious to his reputation and message.

Jesus’ warning about not slandering the Holy Spirit is reported in three gospels (Matt. 12:32, Mark 3:29, Luke 12:10). In two of those accounts the warning comes after Jesus had been driving out demons by the Spirit of God (Matt. 12:28). However, the Pharisees and law teachers thought Jesus’ power came from Satan. “By the prince of demons he is driving out demons” (Mark 3:22). In other words, they were giving the devil credit for work done by the Holy Spirit.

Helligåndens blasfemi er at modstå hans vidnesbyrd om Jesus. Det bliver ved i vantro. Det er umuligt for en troende at spotte Helligånden.

Yderligere læsning: "Hvad er Helligåndens blasfemi?

(e) Skal ikke tilgives. To reject the Savior is to reject salvation. To refuse to receive his forgiveness, is the only thing that cannot be forgiven. Such a person “never has forgiveness” (Mark 3:29) because they refuse to receive it by faith.


Matthæus 12:32

»Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham skal det blive tilgivet; men hvo som taler imod Helligånden, ham skal det ikke blive tilgivet, hverken i denne tid eller i den kommende tid.

(en) Den, der taler et ord imod Menneskesønnen. Many people slandered Jesus and all of them were forgiven. A notable example was James, the step-brother of Jesus. At one time Jesus’ family said he was out of his mind or insane (Mark 3:21, 31). That was a slanderous claim, but Jesus didn’t hold a grudge. He appeared to James after his resurrection (1 Cor. 15:7) and James later became the leader of the church in Jerusalem.

(b) Det skal være ham tilgivet; se indgang for Matthew 12:31.

(c) Den, der taler imod Helligånden. At tale imod Helligånden er at modstå Helligåndens vidnesbyrd. Jesus henviser til Helligåndens blasfemi (se forrige vers).


Matthæus 12:33

"Gør enten træet godt og dets frugter godt, eller gør træet dårligt og dets frugter dårlige; thi træet kendes på sin frugt.

Gør træet godt. Da Gud skabte verden, var alle træerne gode og frugtbare. Så kom synd og sygdom, og nogle træer blev dårlige og frugtesløse.

I sammenhæng taler Jesus om mennesker, der spotter Helligånden. Hadet i deres hjerter (deres træ) blev åbenbaret i det, de sagde (deres frugt). Det er Gud, der gør mennesker gode, og det er synden, der gør dem onde. Vi gør vores børn gode ved at føre dem til en god Gud, som klæder dem med sin retfærdighed. Og vi gør vores børn dårlige ved at kaste dem ud i en falden verden, hvor de bliver fodret med løgne, der korrumperer dem. Et barnehjerte er som jord. I denne jord kan vi så Guds ords gode frø, eller vi kan lade djævelen plante ukrudt.


Matthew 12:34

“You brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart.

You brood of vipers. John the Baptist referred to the Pharisees and Sadducees as a brood of vipers and Jesus adopted the phrase. See indgang for Matt. 3:7.


Matthew 12:37

“For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.”

(en) Justified. To be justified, is to be made right with God. Since our justification comes to us as a gift of grace (Rom. 3:24, Tit. 3:7), the words that justify us are the words of faith (Rom. 3:28, 5:1, Gal. 3:24). It’s calling on the name of the Lord and being saved (Rom. 10:13).

(b) By your words. We are not condemned by God but by our own stubborn refusal to receive the gift of life (John 5:40).


Matthæus 12:39

Men han svarede og sagde til dem: "En ond og utro slægt trænger efter et tegn; og dog vil der ikke blive givet det andet tegn end profeten Jonas' tegn;

(en) Jonas tegn var Jesus opstået fra de døde efter tre dage.

There are numerous parallels between the stories of Jonah and Jesus: Jonah spent three days and nights in the belly of a fish (Jonah 1:17); Jesus spent three days and nights in the belly of the earth (see next verse). After he rose, Jonah preached for 40 days (Jonah 3:4); after he rose, Jesus preached for 40 days (Acts 1:3). Jonah, understood something of the grace (hesed) of God (Jonah 2:8, 4:2); Jesus came from the Father full of grace (John 1:14). Jonah was sent to a city known for its wickedness (Jonah 1:2); Jesus was sent to a city that killed the prophets (Matt. 23:37). When the people of Nineveh heard the message, they were cut to the heart and repented (Jonah 3:5); when the people of Jerusalem heard the message, they were cut to the heart and repented (Acts 2:37). As a result of Jonah’s preaching, there was an outbreak of divine compassion or grace (Jonah 4:11); as a result of Jesus’ preaching, there was an outbreak of the Holy Spirit, a.k.a. the Spirit of Grace (Acts 2:2)

Yderligere læsning: "Jonas tegn


Matthæus 12:40

thi ligesom JONAS VAR TRE DAGE OG TRE NÆTTER I HAVMONSTERETS BUG, ​​således vil Menneskesønnen være tre dage og tre nætter i jordens hjerte.

Tre dage og tre nætter. Denne profeti får nogle til at konkludere, at Jesus ville være død i 72 timer. Men hvis Jesus stod op på en søndag, kunne han ikke være død på en fredag. Tallene stemmer ikke, så vi har brug for en ekstra dag. Enten døde Jesus tidligere, opstod senere, eller det var to sabbatter.

Ingen af ​​disse kronologiske gymnastik er nødvendige, fordi for et jødisk sind er der ingen modsigelse, der skal løses. Den jødiske dag begynder ved solnedgang, så den første dag i korsfæstelsesweekenden begynder ved torsdagssolnedgang. Den anden begynder ved fredagssolnedgang, og den tredje begynder ved lørdagssolnedgang. Jesus blev korsfæstet på den første dag (fredag ​​eftermiddag) og opstod på den tredje (søndag), og hver af disse tre dage begyndte med en nat.

On several occasions Jesus predicted he would be raised on the third day (Matt 20:19, Luke 9:22, 18:33, 24:46). To a Jewish mind, that means he was raised sometime after Saturday sundown which fits with the women finding an empty tomb the next morning (Matt 28:1).


Matthew 12:41

“The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here.

Repented. To repent means to change your mind. In context, it means changing your mind about Christ and the goodness of God (Rom. 2:4). “Change your unbelieving mind and believe the glad tidings of God’s grace and forgiveness” (see Mark 1:15). Jesus is talking about people who heard the gospel and believed it.


Matthæus 12:46

Mens han stadig talte til folkeskarerne, se, hans mor og brødre stod udenfor og søgte at tale til ham.

(en) Hans mor; se indgang for Matt. 1:18.

(b) Hans brødre or half-brothers were James, Joseph, Simon and Judas (Matt. 13:55). At first, these men did not believe that Jesus was the Son of God (Mark 3:21). But they and their mother Mary were among those praying in the Upper Room after the ascension of Jesus (Acts 1:14). James became the influential leader of the church in Jerusalem (Acts 15:13). It’s possible the other brothers became ministers of the gospel and apostles, but we have no direct evidence for this (1 Cor. 9:5).


Matthæus 12:47

Nogen sagde til ham: "Se, din mor og dine brødre står udenfor og søger at tale med dig."

Se forrige vers.


Matthæus 12:48

Men Jesus svarede den, som fortalte ham det, og sagde: "Hvem er min moder, og hvem er mine brødre?"

Min mor. Mary was an extraordinary woman, highly favored by God, and rightly honoured by the Church. Yet nowhere in scripture does Jesus refer to her as mother. Instead, he calls her woman (John 2:4, 19:26). If you asked Jesus who his mother was, he would reply, “My mother and brothers are these who hear the word of God and do it” (Luke 8:21). Jesus was not being disrespectful to Mary, but like Melchizedek, he was “without father and mother” in the usual sense (Heb. 7:3).

Se indgang til jomfrufødsel.


Matthæus 12:50

"For enhver, der gør min Faders vilje, som er i himlen, han er min bror og søster og mor."

(en) Min far; se indgang for Matthew 5:16.

(b) Min bror og søster og mor. In the New Testament, believers are often referred to as the family or household of God (Mark 3:35, John 11:52, 2 Cor. 6:18, Eph. 2:19, Gal. 3:26, 6:10, 1 Pet. 4:17).


Grace Commentary er et igangværende arbejde med nyt indhold tilføjet regelmæssigt. Tilmeld dig for lejlighedsvise opdateringer nedenfor. Har du noget at sige? Brug venligstFeedbackside. For at rapportere tastefejl eller ødelagte links på denne side, bedes du bruge kommentarformularen nedenfor.

Efterlad et Svar