1 Thessalonikerne 1


1 Thessalonikerne 1:1

Paulus og Silvanus og Timoteus,
Til thessalonikernes kirke i Gud Fader og Herren Jesus Kristus: Nåde være med jer og fred.

(en) Paul. The author of the first epistle to the Thessalonians was the Apostle Paul. After leaving Philippi, Paul visited the seaport of Thessalonica. He preached in the synagogue for three Sabbaths before being driven out of the city by angry Jews (Acts 17:1-10). His stay was brief, only three weeks, but in that short time he planted a church (Acts 17:4). He didn’t do it alone. With him were two other men, Silvanus and Timothy. The visit to Thessalonica likely happened in A.D. 49 or 50 and the letter was sent not many months after that.

(b) Silvanus was the Romanized name of Silas, Paul’s colleague and friend. After experiencing imprisonment and an earthquake in Philippi, Paul and Silas travelled along the Macedonian coast to Thessalonica. Together they planted the church in the face of strong opposition.

(c) Timothy. Paul’s spiritual son and co-worker, was with Paul and Silas when they visited Thessalonica. Paul met Timothy in Lystra (Acts 16:1), a few stops prior to Macedonia. We next encounter Timothy’s name in Berea, the city Paul and Silas visited immediately after Thessalonica (Acts 17:14). It seems Timothy had joined Paul and Silas on their travels.

Timothy was well-known to the Thessalonians. Sometime after they had been driven out of the city, Paul sent Timothy back to check on the health of the new church. Timothy returned with a good report prompting Paul to write this letter (1 Th. 3:2, 6). Like Silvanus, Timothy was with Paul when he wrote this letter, hence the greeting.

(d) Kirken. Det oprindelige ord (ekklēsia) means an assembly of people. In the New Testament, it normally refers to a church, but not always (e.g., Acts 19:32).

(e) Thessalonikerne boede i Thessalonika, en velstående havneby i Makedonien.

(f) I Gud. Kirken er "i Gud og Herren Jesus Kristus", hvilket betyder, at vi er i koinonia-fællesskab med treenigheden. Vi er ikke Her nede mens Gud er deroppe. He is God with us (Matt. 1:23). Our home is the Lord (Matt. 28:20, John 14:20). We are the temple of the Holy Spirit (1 Cor. 3:16).

(g) Herren Jesus Kristus. Paul introduces the Lord Jesus Christ at the start of all his letters, and he encourages his readers to confess Jesus as Lord (Rom. 10:9, Php. 2:12). True preachers reveal Jesus as Lord of all. Jesus is not merely a teacher or historical figure. He is the exalted Son of God and his Name is above all names (Php. 2:9). Before the cross, Jesus was known as the Christ or anointed one. But after the cross, Jesus is the Lord or kyrios eller "den der er den øverste over alt."

(h) Nåde til dig og fred. Nådens apostel indledte alle sine breve med denne elskværdige hilsen. Se indgang for Rom. 1:7.


1 Thessalonikerne 1:2

Vi takker Gud altid for jer alle, og nævner jer i vore bønner;

Vi takker. Paul’s gratitude for the Thessalonians is the heartfelt gratitude of a parent for their children (1 Th. 2:7-8, 11). What made Paul happy was seeing the Thessalonians standing firm in the Lord (1 Th. 3:8). The Thessalonians were much more than another notch on Paul’s church-planting belt. They were his crowning joy (see 1 Th. 2:19).


1 Thessalonikerne 1:3

stadig i tankerne om jeres trosarbejde og kærlighedens arbejde og håbets standhaftighed i vor Herre Jesus Kristus i vor Guds og Faders nærhed,

Dit trosværk. Like James, Paul spoke of works that accompany faith (Jas. 2:14). See indgang for Troen.


1 Thessalonikerne 1:4

vel vidende, brødre elskede af Gud, hans valg af jer;

(en) Brødre. I Det Nye Testamente refererer ordet brødre typisk til kristne brødre og søstre (se indgang for Heb. 2:11).

(b) Elskede. Alle brevskriverne omtalte troende som Guds elskede eller højt elskede børn (se indgang for Rom. 1:7).


1 Thessalonikerne 1:5

thi vort evangelium er ikke kun kommet til jer i ord, men også i kraft og i Helligånden og med fuld overbevisning; ligesom du ved, hvad det var for nogle mænd, vi viste os at være iblandt dig for din skyld.

(en) Vores evangelium. Alternatively, “the gospel that I preach.” Paul did not preach a different gospel from Jesus or any of the other apostles (see Gal. 1:8).

The gospel that was sometimes known as the gospel of Christ (Rom. 15:19) or the gospel of God (Rom 15:16) or the gospel of the kingdom (Matt. 4:23), was the gospel of grace (Acts 20:24) that Paul referred to as “my gospel” (Rom. 2:16, 16:25, 2 Tim. 2:8) and “our gospel” (2 Cor. 4:3, 2 Th. 2:14). See indgang for Evangeliet.

(b) Ved magten. The gospel of the kingdom is a show and tell gospel (Matt. 4:23). When we preach the good news, the Holy Spirit confirms the word with supernatural signs (Mark 16:20).


1 Thessalonikerne 1:9

For de fortæller selv om os, hvilken slags modtagelse vi havde hos dig, og hvordan du vendte dig til Gud fra afguder for at tjene en levende og sand Gud,

(en) vendte sig til Gud. In the new covenant, repentance is often described as a return or turning to God (see entry for Acts 26:20).

(b) Fra idoler. Some of the Thessalonian Christians were Jewish converts (see Acts 17:4). Others were idol-worshipping Gentiles.


1 Thessalonikerne 1:10

og at vente på sin søn fra himlen, som han oprejste fra de døde, det er Jesus, som udfrier os fra den kommende vrede.

(en) Wait for His Son. There is nothing in scripture to suggest the apostles thought the Lord’s return would be soon (see indgang for Rev. 22:20). In fact, Jesus told them they would not see it (see indgang for Luke 17:22). Jesus told stories of masters, noblemen, and bridegrooms being gone a long time (Matt. 24:48, 25:5, 25:19), and this is why Jesus, and the epistle writers all spoke of the need to wait patiently but eagerly for the Lord’s return (Luke 12:36, Rom. 8:23, 1 Cor. 1:7, 4:5, Php. 3:20, Jas. 5:7, Jude 1:21). See also the indgang for Rom. 8:25.

(b) Hans søn fra himlen. Jesus var ikke blot et menneske nedstammet fra den faldne Adam, men et menneske fra himlen, den levende Guds søn.

(c) Han rejste sig fra de døde. Jesu Kristi opstandelse lå i hjertet af Paulus' evangelium. Se indgang for 1 Cor. 15:3.

(d) Den kommende vrede refers to Judgment Day when God will dispense everlasting destruction upon those things which are opposed to him and his rule (2 Th. 1:8). It does not refer to the destruction of Jerusalem in AD70. Living in distant Macedonia, the Thessalonians had nothing to fear from the Roman invasion of Judea. Yet Paul does mention Roman wrath later in his letter. See indgang for 1 Th. 2:16.


Grace Commentary er et igangværende arbejde med nyt indhold tilføjet regelmæssigt. Tilmeld dig for lejlighedsvise opdateringer nedenfor. Har du et forslag? Brug venligstFeedbackside. For at rapportere tastefejl eller ødelagte links på denne side, bedes du bruge kommentarformularen nedenfor.

Efterlad et Svar