Romeinen 1


Romeinen 1:1

Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroepen als apostel, apart gezet voor het evangelie van God,

(a) Paul. Paul’s Jewish name was Saul, but in his letter to the Romans he uses his Roman name (Acts 13:9). The name Paulus or Paul means little, which is an apt name for someone who understood that God chooses the least, the last, and the weakest to display his glory (1 Cor. 1:27).

(b) Slaaf. In several of his letters Paul introduces himself as a bondservant of Jesus Christ (Rom. 1:1, Gal. 1:10, Tit. 1:1). Peter (2 Pet. 1:1), James (Jas. 1:1), and Jude (Jude 1:1) did the same and Epaphras was also known as a bondservant of Christ (Col. 4:12). This has led to confusion among some believers. Am I a son or servant of God?

Jesus, the Son of God, took the form of a bondservant (Php. 2:7). He was not confused about his identity, but he was servant-hearted (Mark 10:45). He is the Son who serves.

Similarly, when the apostles identify themselves as servants of Christ, they are saying, “We are the sons of God who serve in the manner in which Christ served,” meaning they served others (2 Cor. 4:5). They did not serve to curry favor with God, but to reveal the Servant-king to people. “For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, so that I may win more” (1 Cor. 9:19).

Bij ons is het net zo. Hoewel we vrij zijn in Christus, kiezen we ervoor om in de naam van Christus te dienen, zodat de wezen en slaven van deze wereld hun Vader leren kennen die van hen houdt. Net als Christus zijn wij de zonen die dienen.

Verder lezen: “Zoon, dienaar of vriend van God?

(c) een apostel; zie je wel binnenkomst for 1 Cor. 1:1.

(d) Apart zetten. Paulus werd apart gezet of afgescheiden voor het evangelie. Er was eens een farizeeër of een „afgescheidene”. Als Farizeeër werd hij afgescheiden voor de wet van God. Maar als gelovige werd hij afgescheiden voor het evangelie dat de genade van God openbaart.

(e) Het evangelie van God. In the first sentence of his most important letter, Paul introduces himself and his message, which is the gospel of God. This gospel concerns Jesus (Rom. 1:3) which is why Paul sometimes refers to it as the gospel of his Son (Rom. 1:9) and the gospel of Christ (Rom. 15:19). Since Jesus reveals the grace of God, Paul also refers to his gospel as the gospel of grace (Acts 20:24). Paul was eager to preach the gospel to those in Rome (Rom. 1:15).


Romeinen 1:2

Die Hij van tevoren beloofde door Zijn profeten in de Heilige Schrift,

The gospel of God reveals the Savior foretold by the prophets. All the promises of God receive their emphatic fulfilment in the Son, Jesus Christ (2 Cor. 1:20). A gospel that doesn’t reveal the Son of God is no gospel at all.


Romeinen 1:3-4

Aangaande zijn Zoon, die naar het vlees uit een nakomeling van David werd geboren, die door de opstanding uit de doden met kracht tot Zoon van God werd uitgeroepen, naar de Geest van heiligheid, Jezus Christus, onze Heer,

(a) Over zijn zoon. The gospel of God concerns or reveals the Son of God, for there is no other way to the Father than through the Son (John 14:6).

(b) Een afstammeling van David. The Jews believed that the Messiah would come from the line of King David (Matt. 22:42). Jesus was the fulfilment of that belief (2 Tim. 2:8).

(c) Volgens het vlees. Jezus werd geboren in de lijn van koning David.

(d) Met kracht uitgeroepen tot de Zoon van God. Jezus was zowel menselijk als goddelijk, een afstammeling van David en de Zoon van God.

(e) de opstanding, which was a stumbling stone for the religious Jews and foolishness for the Gentiles (1 Cor. 1:23), lay at the heart of Paul’s gospel, for without it the good news is no good at all (1 Cor. 15:19). A Jesus who died and rose again is a Jesus who saves.

Verder lezen: “Welke Jezus vertrouw je?

(f) De Geest van heiligheid. God is holy and holy is his name (Luke 1:49). God the Father is Holy (Luke 1:49, John 17:11, Rev. 4:8) and so are God the Son (Mark 1:24, Acts 2:27, 3:14, 4:27, 30) and God the Holy Spirit (Rom. 1:4).


Romeinen 1:6

onder wie u ook de geroepenen van Jezus Christus bent;

(a) Onder wie jij ook. Paulus hoorde de roep van God en wij ook.

Er is een misvatting dat de roep van God mysterieus is en alleen gericht is tot een select aantal. Maar Gods oproep gaat uit naar iedereen en degenen die in geloof reageren, zijn de geroepenen van Christus.

(b) Geroepen door Jezus Christus. In the first half of Romans, Paul highlights the call of God. “You are the called of Jesus Christ … called as saints” (Rom. 1:6–7). God’s call goes out to both Jews and Gentiles (Rom. 9:24–26). But in the second half of Romans, Paul highlights our call to God. “Whoever calls on the name of the Lord will be saved” (Rom. 10:13). The Lord abounds in riches for all who call on him (Rom. 10:12), but how will they call if they have not heard (Rom. 10:14)? Believers are those who having heard the call of God call to God and are saved.


Romeinen 1:7

Aan allen die door God geliefd zijn in Rome, geroepen als heiligen: Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

(a) Geliefde van God. Je primaire identiteit is niet ‘minnaar van God’, maar ‘geliefde van God’. Je kunt niet de eerste zijn, tenzij je weet dat je de laatste bent.

Het oorspronkelijke woord voor geliefde (agapetos) betekent innig geliefd, gewaardeerd, favoriet en liefde waard. Het is nauw verwant aan een werkwoord (agapao) dat betekent goed tevreden zijn of dol op of tevreden zijn. Dit woord verovert Gods hart voor jou. Je hemelse Vader houdt van je. Je bent zijn gewaardeerde favoriet en hij is erg blij met je. Hij kijkt je aan met een gevoel van diepe tevredenheid, wetende dat je zijn dierbaar kind bent.

God the Father referred to Jesus as beloved (see entry for Matt. 3:17) and this term was used by all the epistle writers to describe believers (Rom. 1:7, 12:19, 16:5, 1 Cor. 4:14, 10:14, 15:58, 2 Cor. 7:1, 12:19, Eph. 5:1, Php. 2:12, 4:1, Col. 1:7, 4:7, 9, 14, 1 Th. 2:8, 2 Tim. 1:2, Phm. 1:1, 2, 16, Heb. 6:9, Jas. 1:16, 19, 2:5, 1 Pet. 2:11, 4:12, 2 Pet. 3:1, 8, 14, 15, 17, 1 John 2:7, 3:2, 21, 4:1, 7, 11, 3 John 1:1, 2, 5, 11, Jude 1:1, 3, 17, 20).

(b) geroepen als heiligen. Je bent geen vergeven zondaar maar een heilige, dus leef als een zondaar.

In het hele Nieuwe Testament staan ​​christenen bekend als heiligen (zie binnenkomst for Acts 26:18). Sanctified in Christ, Christians are a holy priesthood (1 Pet. 2:5). See binnenkomst voor heiligheid.

(c) Genade voor jou and peace. Most of Paul’s letters begin with this salutation or a variation on it (1 Cor. 1:3, 2 Cor. 1:2, Gal. 1:3, Eph. 1:2, Php. 1:2, Col. 1:2, 1 Th. 1:1, 2 Th. 1:2, 1 Tim. 1:2, 2 Tim. 1:2, Tit. 1:4, Phm. 1:3). Peter adopts a similar salutation in his two letters (1 Pet. 1:2, 2 Pet. 1:2), as does John (2 John 1:3, Rev. 1:4). Grace and peace encompass all the blessings of God. The apostle of grace begins all of his letters with this gracious salutation. The grace or unmerited favor of God lay at the heart of everything Paul wrote.

(d) En vrede van God. Since the Fall of man, people have hidden from a God they perceive as angry. As sinners we were alienated from God and hostile in our minds (Col. 1:21), but any enmity is from our side alone. Our Father’s heart is always for our peace. Peace is more than the cessation of hostilities. It is a state of quietness and rest, security and prosperity.

(e) God onze Vader. Jesus came to reveal a God who loves us like a Father and the epistle writers echoed this theme. Paul referred to God as Father more than forty times in his epistles. See binnenkomst voor Johannes 17:23.


Romans 1:8

First, I thank my God through Jesus Christ for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world.

The whole world. Jesus prophesied that the gospel would be preached in the whole world as a testimony to the nations (Matt. 24:14). Within one generation his prophecy was coming true (Col. 1:6, 23).


Romans 1:11

For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established;

(a) Impart or share, not give. Spiritual gifts come from the Lord, not Paul. One way that gifts are imparted is through the laying on of hands (1 Tim. 4:14).

(b) Spiritual gifts include wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discerning of spirits, speaking in tongues, and interpreting tongues (1 Cor. 12:8–10).

(c) Gift. Het oorspronkelijke woord (charisma) is related to the word for grace (charis). Spiritual gifts are bestowed freely and cannot be earned.

(d) Established. The purpose of spiritual gifts is to edify and strengthen the church (1 Cor. 14:3–4).


Romeinen 1:13

Ik wil niet dat u onwetend bent, broeders, dat ik vaak van plan ben naar u toe te komen (en tot nu toe is verhinderd) zodat ik ook onder u wat fruit kan verkrijgen, evenals onder de rest van de heidenen.

Broeders. In het Nieuwe Testament verwijst het woord broeders doorgaans naar christelijke broeders en zusters (zie binnenkomst for Heb. 2:11).


Romeinen 1:15

Dus van mijn kant wil ik het evangelie graag verkondigen ook aan u die in Rome bent.

Het evangelie verwijst naar het evangelie van Christus of het evangelie van God of het evangelie van het koninkrijk. Dit zijn allemaal verschillende labels voor het evangelie van genade. Zie je wel binnenkomst voor Het Evangelie.


Romeinen 1:16


Want ik schaam me niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.

(a) Het evangelie; zie vorig vers.

(b) De kracht van God voor redding. Salvation is all his doing, not ours (Tit. 3:5). We merely respond to what he has done on our behalf.

(c) Redding. The original word for salvation means deliverance or rescue. Jesus is the great Deliverer who rescues us from our enemies (Luke 1:71). See binnenkomst voor verlossing.

(d) Redding voor iedereen die gelooft. Alle zegeningen van God, inclusief vergeving, redding, gerechtigheid en heiliging, komen vrijelijk tot ons door genade en worden ontvangen door geloof. Geloof dwingt God niet om ons te vergeven of te heiligen. Maar geloof is het kanaal waardoor genade stroomt. Zie je wel binnenkomst for Eph. 2:8.


Romeinen 1:17

Want daarin wordt de gerechtigheid van God geopenbaard van geloof tot geloof; zoals er staat geschreven: "MAAR DE RECHTVAARDIGER ZAL UIT GELOOF LEVEN."

(a) De gerechtigheid van God kan worden gecontrasteerd met de gerechtigheid van de mens (zie binnenkomst for Matt. 6:33).

(b) Van geloof tot geloof. Het evangelie openbaart een gerechtigheid die van God komt en door geloof wordt ontvangen (zie binnenkomst for Php. 3:9).

(c) De rechtvaardige man is iemand die met God in het reine is gekomen door, door geloof, de vrije gave van gerechtigheid te ontvangen. Zie je wel binnenkomst voor Rechtvaardigheid.


Romeinen 1:18

Want de toorn van God wordt vanuit de hemel geopenbaard tegen alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid onderdrukken,

(a) The wrath of God. God’s wrath is a reaction to everything that contradicts his good, loving and just character. See binnenkomst for Wrath of God.

(b) Revealed. People intuitively know when they are acting contrary to God’s ways.

When we are about to step off the precipice into sin, something inside us warns that our actions are harmful to ourselves and displeasing to God. “I know I shouldn’t do it.” Our consciences bear witness that we are out of line (Rom. 2:15). “God wouldn’t like it.” It’s not that God is personally offended. But he hates it when we do things that lead to harm or hinder others from receiving his love.

(c) Ungodliness and unrighteousness is more than sin and wickedness. The original word for ungodliness (asebeia) means anti-God (it’s the antonym for a word that means revere or adore), while the original word for unrighteousness (adikia) means unjust. To be ungodly and unrighteous is to be opposed to God himself. Godliness and righteousness are gifts from God, so to be ungodly and unrighteous is to reject his goodness, and those who do that live under his wrath (see binnenkomst for John 3:36).

(d) Wie onderdrukt de waarheid?. In the new covenant, faith is described as a rest (Rom. 4:5, Heb. 4:3), while unbelief is described in terms of actions and verbs.

Ongeloof is afwijzen Jesus (John 3:36) and ontkennen the Lord (Jude 1:4). It’s stoten weg het woord van God en oordelen yourself unworthy of life (Acts 13:46). It’s onderdrukkend the truth (Rom. 1:18) and verrukkelijk in wickedness (2 Th. 2:12). It’s draaien away (Heb. 12:25), gaan astray (2 Pet. 2:15), and vertrappen the Son of God underfoot (Heb. 10:29).


The Grace Commentary is a work in progress with new content added regularly. Sign up for occasional updates below. Got a suggestion? Please use the terugkoppelingbladzijde. Gebruik het onderstaande reactieformulier om typefouten of verbroken links op deze pagina te melden.

Leave a Reply