Markus 1


Markus 1:1

Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God.

Die evangelie goes by several names. There is the gospel of Jesus Christ or the gospel of Christ (Rom. 15:19, 1 Cor. 9:12, 2 Cor. 2:12, 9:13, 10:14, Gal. 1:7, Php. 1:27, 1 Th. 3:2). There is the gospel of God (Mark 1:14, Rom 1:1, 15:16, 2 Cor. 11:7, 1 Th. 2:2, 8, 9, 1 Pet. 4:17), gospel of the blessed God (1 Tim. 1:11), and the gospel of his Son (Rom 1:9). There is the gospel of the kingdom (Matt. 4:23, 9:35, 24:14, Luke 16:16), and the gospel of the glory of Christ (2 Cor. 4:4). These are different labels for the one and only gospel of the grace of God (Acts 20:24). See inskrywing vir die Evangelie.


Markus 1:4

Johannes die Doper het in die woestyn verskyn en 'n doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig.

(a) Johannes die Doper. Die oorspronklike woord vir baptist is 'n werkwoord (doop), dus 'n meer akkurate vertaling sal Johannes die Doper wees. Alhoewel Matteus en Lukas na Johannes verwys het as Johannes die Baptiste (e.g., Matt. 3:1, 11:11, 14:2, 8, 16:14, 17:13, Luke 7:20, 33, 9:19), Mark consistently called John the Doper (e.g., Mark 6:14, 24-25, 8:28).

(b) 'n Doop van bekering. The ceremonial washing of hands was an old covenant ritual, but there was nothing that looked like water baptism. When John started baptizing people in the River Jordan, the religious leaders thought it was strange and refused to participate (Luke 7:30, John 1:25).

(c) Vergifnis. Die oorspronklike woord (afese) want vergifnis is ’n selfstandige naamwoord wat soms as vergifnis vertaal word. Dit beteken 'n loslating of ontslag (sien inskrywing for Luke 24:47).


Markus 1:5

En die hele land van Judéa het na hom uitgetrek, en al die mense van Jerusalem; en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop en hulle sondes bely.

Gedoop. Die oorspronklike woord impliseer totale onderdompeling. Sien inskrywing vir die Doop.


Markus 1:8

“Ek het jou met water gedoop; maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”

(a) Gedoop … doop. Die oorspronklike woorde impliseer totale onderdompeling. Sien inskrywing vir die Doop.

(b) Water... die Heilige Gees. Prior to Christ, John the Baptist baptized people in water as a prophetic act foreshadowing the baptism of the Holy Spirit. After Christ, the early church baptized people in water in response to what the Holy Spirit had done (e.g., Acts 10:47). John was looking forward; the Christians were looking back.

Although the scriptures mention several types of baptism, in reality there is only one baptism that saves (Eph. 4:5, 1 Pet. 3:21). That is the baptism done to every believer by the Holy Spirit when they first turn to the Lord in faith. The moment you came to Jesus, you were baptized or placed into his body by the Holy Spirit (1 Cor. 12:12–13, Gal. 3:27). Every believer has been baptized or immersed into the body and death of Christ Jesus by the Holy Spirit (1 Cor. 12:12–13, Gal. 3:27). Water baptism is an outward act testifying to this supernatural reality.


Markus 1:11

en 'n stem het uit die hemele gekom: "U is my geliefde Seun, in U het Ek 'n welbehae."

Geliefde. Die oorspronklike woord (agapetos) beteken dierbaar geliefd, geag, gunsteling en waardig van liefde. Dit is nou verwant aan 'n werkwoord (agapao) that means to be well pleased or fond of or contented. God the Father not only loves God the Son, but he is deeply fond of him and well-pleased with him (Matt. 12:18, 17:5, Mark 1:11, 9:7, 12:6, Luke 3:22, 9:35, 20:13, 2 Pet. 1:17).

Hierdie woord beskryf ook die gelowige wat in Christus is. Jy is God se geliefde kind. Jou hemelse Vader is lief vir jou. Jy is sy gewaardeerde gunsteling en hy is baie tevrede met jou.

Al die briefskrywers het na gelowiges verwys as die geliefde of dierbaargeliefde kinders van God (sien inskrywing for Rom. 1:7).


Mark 1:13

And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.

Tempted by Satan; sien inskrywing for Matt. 4:1.


Markus 1:14

En nadat Johannes in hegtenis geneem is, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van God verkondig,

Die evangelie van God is synonymous with the gospel of Jesus (2 Th. 1:8) and the gospel of grace (Acts 20:24) because Jesus is the embodiment of the Father’s grace (see inskrywing for 1 Cor. 1:4).


Markus 1:15

en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo in die evangelie.”

(a) Bekeer. To repent means to change your mind. In context, it means changing your mind about Christ and the goodness of God (Rom. 2:4). “Change your unbelieving mind and believe the glad tidings of God’s grace and forgiveness.”

There is no connotation of sin or remorse in this word. To repent and believe is the same as “hear and believe” (Acts 15:7). See inskrywing vir bekering.

(b) Glo in die evangelie. In the New Testament, there are more than 200 imperative statements linked with faith. Some of these statements exhort us to: receive Jesus (John 1:11-12, 5:43), receive the message of Jesus (John 17:8), obey or heed the message or good news of Jesus (John 17:6) and turn to God in repentance (Acts 26:20). Other scriptures encourage us to accept the word (Mark 4:20), confess Jesus as Lord (Rom. 10:9), call on the name of the Lord (Act 2:21), eat the bread of life (John 6:50-51), be reconciled to God (2 Cor. 5:20), submit to God’s righteousness (Rom. 10:3), and be born again (John 3:3, 7). But the one imperative that appears far more than any other, is the instruction to believe. We are to believe in the good news of Jesus (see inskrywing for John 3:16).

(c) Die evangelie verwys na die evangelie van Christus of die evangelie van God of die evangelie van die koninkryk. Dit is almal verskillende etikette vir die evangelie van genade. Sien inskrywing vir die Evangelie.


Markus 1:24

en gesê: “Watter sake het ons met mekaar, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te vernietig? Ek weet wie U is—die Heilige van God!”

Die Heilige van God! Jesus is the Holy Son who comes from the Holy Father in the power of the Holy Spirit (John 17:11, Acts 10:38).


Die Grace Commentary is 'n werk aan die gang met nuwe inhoud wat gereeld bygevoeg word. Registreer vir af en toe opdaterings hieronder. Het jy iets om te sê? Gebruik asseblief dieTerugvoerbladsy. Om tikfoute of gebroke skakels op hierdie bladsy aan te meld, gebruik asseblief die kommentaarvorm hieronder.

Laat 'n antwoord